Coordinador en origen

Mercedes Cuevas López

Mercedes Cuevas López

mmcuevas@ugr.es
956526133

Coordinador en destino

Diana Zhelezova ; Juliana Popova

dianazhelezova@abv.bg
jppopova@uni-ruse.bg